สามารถเป็นเจ้าของรถบรรทุกได้โดยชำระเป็นงวดๆ

การเช่าซื้อถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด ในการบริหารเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ
  
ในกรณีที่ท่านต้องการจะเป็นเจ้าของรถบรรทุก ท่านสามารถใช้เงินดาวน์เพียง 10-20% ของราคารถ ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้ตั้งแต่ 24-60 เดือน โดยกำหนดเวลาการชำระเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพคล่องทางธุรกิจของท่านได้

รถจะปรากฏเป็นสินทรัพย์ในบัญชีงบดุลนับตั้งแต่วันแรกที่เช่าซื้อ และหลังจากการชำระเงินงวดสุดท้าย กรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าวก็จะตกเป็นของท่านอย่างสมบูรณ์ 


 

ข้อดีของการเช่าซื้อมีดังต่อไปนี้:

  • รถบรรทุกถือเป็นสินทรัพย์ในบัญชีงบดุลของท่าน
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน
  • ประหยัดเงินลงทุนเริ่มแรกและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ
  • บริหารต้นทุนและรายจ่ายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดอกเบี้ยและค่างวดคงที่ตลอดอายุสัญญา
  • ดอกเบี้ยจ่ายสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลกำไรที่จะต้องเสียภาษีได้  
  • ขั้นตอนอนุมัติไม่ยุ่งยาก เงื่อนไขยืดหยุ่นตามสภาวะกิจการ