การเช่าแบบลีสซิ่ง

 สัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรหรือนิติบุคคลที่ต้องการเช่ารถบรรทุกเป็นช่วงระยะเวลาระหว่าง 36 เดือนถึง 60 เดือน โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการบริหารสภาพคล่องโดยการเช่าและการได้ครอบครองรถบรรทุกเมื่อสิ้นสุดสัญญา

 วอลโว่ ไฟแนนซ์ มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในการให้คำปรึกษาเพื่อการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการกำหนดรูปแบบการใช้ประเภทของสัญญา และความยืดหยุ่นในการกำหนดเงื่อนไข ระยะเวลา และ เงินวางประกันที่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายทางภาษีและการบริหารกระแสเงินสดของลูกค้านิติบุคคลในแต่ละกลุ่ม

เราสามารถช่วยท่านวางแผน การทำสัญญาลีสซิ่งเพื่อการจัดซื้อรถบรรทุกเป็นรายคัน หรือ เปิดวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้จัดซื้อรถบรรทุกมาใช้ในกิจการ (Fleet) โดยทั่วไปกำหนดวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ถึงประมาณ 100 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทยอยเบิกใช้วงเงิน โดยสามารถเลือกใช้ประเภทสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเช่าทางการเงินก็ได้

 

การเช่าแบบลีสซิ่งข้อดีดังต่อไปนี้

  • ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ
  • กู้ได้เต็มมูลค่าของราคาทรัพย์สิน (ในบางกรณี)
  • สามารถนำค่าเช่ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน ซึ่งมากกว่าการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
  • กำหนดค่าเช่าคงที่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก คงที่ตลอดอายุสัญญา