ทำงานหนักด้วยความสะดวกสบาย

คำว่าสะดวกสบายไม่ได้หมายความเพียงว่า ต้องการให้ผู้ขับขี่ทำงานอย่างเพลิดเพลินเท่านั้น เราทราบดีว่าผู้ขับขี่ที่มีความสุขในการทำงานมักจะเป็นผู้ขับขี่ที่ดี
ดังนั้นอะไรก็ตามที่ทำแล้วช่วยให้ผู้ขับขี่ลดความเครียดในการทำงานลงไปได้ย่อมจะส่งผลดีกลับมาในระยะยาวอย่างแน่นอน จุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ วอลโว่ FMX ขึ้นมา ก็เพื่อให้รถบรรทุกคันนี้เป็นรถเพื่องานเหมืองและงานก่อสร้างที่มีความสะดวกสบายที่สุดในวงการ