Volvo FMX

ข้อมูลจำเพาะ

น้ำหนักบรรทุกรวม:
18 ถึง 48 ตัน

ความสูงของแชสซี:
900 ถึง 1240 มม.

เครื่องยนต์
:
D13A: 400, 420, 440, 460, 480แรงม้า

เราไม่เคยละเลยในเรื่องของความปลอดภัย

“ความปลอดภัยต้องเป็นหลักการพื้นฐานในการออกแบบเสมอ” ผู้ก่อตั้งบริษัท
วอลโว่ กล่าวเอาไว้เมื่อหลายทศวรรษมาแล้ว เรายึดมั่นกับคำขวัญนี้มาตั้งแต่
บัดนั้น และวอลโว่ FMX ก็ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้

ห้องโดยสารทุกแบบบรรลุมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานของสวีเดนเอง รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่เข้มงวดที่สุดด้วย สภาพแวดล้อมของผู้ขับขี่ ทั้งในและนอกห้องโดยสารช่วยให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดความเสี่ยงทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองและความปลอดภัยของผู้อื่นด้วย

ออกแบบมาเพื่อความทนทาน
ความปลอดภัยและคุณภาพเป็นสองสิ่งที่เดินควบคู่กันไปเสมอ หากรถบรรทุกเกิดมีชิ้นส่วนสำคัญๆ ที่สึกหรอไปย่อมอาจเกิดผลร้ายแรงตามมาได้ ดังนั้นชิ้นส่วนทุกชิ้นจึงออกแบบมาให้มีความทนทานต่อการใช้งานหนัก โดยคำนึงถึงการรับภาระจากการใช้งานในระยะยาวด้วย อุปกรณ์ต่างๆ จึงมีความทนทานสูงและยืดระยะเวลาที่ต้องส่งซ่อมโดยไม่จำเป็นออกไป