ช่วงล่าง

ช่วงล่างถุงลม
ช่วงล่างแบบควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิกส์ของวอลโว่ (Electronically Controlled Suspension - ECS) ให้ความนุ่มนวลและป้องกันสัมภาระได้ดีเยี่ยม ระบบสามารถปรับตัวเองโดยอัตโนมัติให้ตัวรถมีความสูงคงที่และชดเชยเพื่อกระจายน้ำหนักบรรทุกให้ทั่วถึง

ระบบควบคุมความสูงด้วยมือช่วยให้ปรับความสูงของกระบะบรรทุกได้สะดวก และสามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าให้ความสูงเหมาะสมกับภาระของที่บรรทุกได้
แหนบแผ่น
วอลโว่ FM สามารถติดตั้งระบบช่วงล่างแบบแหนบแผ่นโค้ง/แหนบแผ่นธรรมดาได้ โดยแหนบแผ่นโค้งมักใช้กับช่วงล่างด้านหน้า และใช้ร่วมกับระบบถุงลม หรือแหนบแผ่นโค้งและแหนบแผ่นธรรมดาในช่วงล่างด้านหลังได้ด้วย รถบรรทุกสามารถติดตั้งแหนบแผ่นธรรมดาได้กรณีมีน้ำหนักบรรทุกบนเพลาบรรทุกสูงและใช้งานในสภาพกันดาร