Volvo FH

ข้อมูลย่อ:

น้ำหนักรวม: ถึง 48 ตัน

เครื่องยนต์:
D13A: 400, 440, 480, 500, 520 แรงม้า
D13B: 400, 440, 500 แรงม้า

หัวรถ:
หัวรถแบบกลางวัน, หัวรถกลางคืน, หัวรถสำหรับนักเดินทาง, หัวรถสำหรับนักเดินทาง ขนาด XL

ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม
วอลโว่ ECS (ระบบกันสะเทือนอีเลคโทรนิค) ช่วยให้ท่านสะดวกสบายมากขึ้น และป้องกันความเสียหายในสินค้าของท่านด้วย ระบบจะปรับระดับเองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ความสูงของรถบรรทุกคงที่ และเพื่อทดแทนน้ำหนักที่บรรทุกไม่สม่ำเสมอ

ระบบควบคุมความสูงแบบแมนวลที่ง่ายต่อการปรับความสูงของโครงบรรทุกให้พอดีกับขนาดของคาร์โก้ ระบบสามารถตั้งโปรแกรมเป็นจำนวนเพื่อเลือกคความสูงของการบรรทุก

Leaf springsระบบแหนบ
วอลโว่ FH สามารถใช้แหนบแบบพาราโบลิกหรือแบบธรรมดาได้ตามความเหมาะสม แหนบโดยทั่วไปบางครั้งจะใช้ในรถบรรทุก เพื่อการทรงตัวที่ดีและเพิ่มความแข็งแรงให้กับคานรองรับ ส่วนแหนบแบบพาราโบลิกส่วนมากจะใช้รถที่มีระบบกันสะเทือนแบบเพลาขับหน้าและสามารถใช้ได้กับถุงลม