Volvo FH

ข้อมูลย่อ:

น้ำหนักรวม: ถึง 48 ตัน

เครื่องยนต์:
D13A: 400, 440, 480, 500, 520 แรงม้า
D13B: 400, 440, 500 แรงม้า

หัวรถ:
หัวรถแบบกลางวัน, หัวรถกลางคืน, หัวรถสำหรับนักเดินทาง, หัวรถสำหรับนักเดินทาง ขนาด XL

คัสซีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ใช้รถบรรทุกได้นานเท่านาน
ประมาณ 95% ของรถบรรทุกวอลโว่สามารนำกลับมาใช้ได้อีก และประมาณหนึ่งในสามของรถบรรทุกทั้งหมดของเราได้ทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้แล้ว (33%ของนำหนัก) ส่วนประกอบพลาสติกทั้งหมดที่หนักมากกว่า 50 กรัมจะมีฉลากบอกเพื่อความชัดเจน ในหนังสือคู่มือสามารถหาชิ้นส่วนเหล่านั้นได้มากมายและในท้ายที่สุดเราได้ทำข้อตกลงกับหุ้นส่วนในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนรถบรรทกวอลโว่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่จะถูกนำไปทิ้ง