Volvo FH

ข้อมูลย่อ:

น้ำหนักรวม: ถึง 48 ตัน

เครื่องยนต์:
D13A: 400, 440, 480, 500, 520 แรงม้า
D13B: 400, 440, 500 แรงม้า

หัวรถ:
หัวรถแบบกลางวัน, หัวรถกลางคืน, หัวรถสำหรับนักเดินทาง, หัวรถสำหรับนักเดินทาง ขนาด XL

ระบบขับเคลื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำเพื่อช่วยท่านใช้น้ำ-เชื้อเพลิงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การลดการใช้น้ำ-เชื้อเพลิงถือเป็นข้อบังคับ เมื่อนั่นคือการช่วยบริษัทประหยัด และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนั่นคือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ที่วอลโว่ เราเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่ได้จากเทคโนโลยีที่บริสุทธิ์กว่า นั่นคือข้อที่ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังตัวอย่างเช่น ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1980 และ 2001 ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ การใช้น้ำ-เชื้อเพลิงโดยปกติในเครื่องยนต์ดีเซล ได้ลดลงไปกว่า 30 เปอร์เซนต์

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากตัวยานพาหนะ และเครื่องยนต์ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการสิ้นเปลืองน้ำ-เชื้อเพลิงในการขนส่งผลิตภันฑ์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น น้ำหนักที่บรรทุก คนขับ เครื่องมือ และสภาพอากาศ

วอลโว่เด่นด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันยาวนาน ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และปฏิบัติตามข้อกฏหมายหลักทั้งจาก ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีค.ศ. 2002 ได้มีการนำข้อแก้ปัญหา EGR มาใช้ในอเมริกา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับเทคโนโลยี SCR ที่ใช้กันในตลาดทวีปยุโรป

เทคโนโลยี SCR
ที่รถบรรทุกวอลโว่ เราเชื่อว่าระบะควบคุมการปล่อยไอเสีย คือทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานยูโร 4 ข้อกฏหมายการเผยแพร่ SCR ถือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นบทพิสูจน์ที่ดีและเชื่อถือได้ โดยปราศจากข้อจำกัดของกำลังแรงม้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปตั้งแต่ปีค.ศ. 2004 นอกจากนี้ SCR ยังเป็นตัวอย่างของวิธีการใช้น้ำ-เชื้อเพลิงอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด เมื่อเทีบยกับเทคนิคอื่นๆ ในมาตรฐานยูโร 4 และ 5

ประโยชน์ของ SCR คือ สามารถนำมาใช้ได้อย่างดีทั้งในมาตรฐานยูโร 4 และ 5 สำหรับเครื่องยนต์ตามมาตรฐานยูโร 5 เช่นเดียวกันที่ต้องฉีดสารละลาย AdBlue เข้าไปในปริมาณมากเพื่อลดระดับไนโตรเจนอ๊อกไซด์ สำหรับเครื่องยนต์ ยูโร 4 ต้องใช้ประมาณ 3-4% จากปริมาณเชื้อเพลิงในถัง และ 5-7% ในเครื่องยนต์ยูโร 5

ด้วยเทคโนโลยี SCR เคริ่องยนต์วอลโว่จึงตรงตามมาตรฐานยูโร 5 วิธีนี้ ช่วยให้ใช้น้ำ-เชื้อเพลิงน้อยลง มีค่าhp ที่สูงขึ้น และยังไม่ส่งผลเสียต่อระบบทำความเย็นและระบบน้ำ-ด้วย แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้ EGR ทางเลือกนี้ก็สามารถชดเชยได้เช่นกัน

ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
ต้องยกความดีให้กับการเผาไหม้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์วอลโว่ที่ตรงตามมาตรฐานยูโร 4 และ 5 ขบวนการดังกล่าวตรอกย้ำแนวทางการใช้น้ำ-เชื้อเพลิงอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีคู่แข่งอื่นๆ เหนือกว่าทั้งช่วยประหยัดเงินและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าระบบลดไอเสียจำเป็นต้องใส่สารละลายที่มีชื่อว่า AdBlue เข้าไป แต่เมื่อคำนวนต้นทุนแล้วอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ ยูโร 3