Volvo FM Suspension

ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม
ระบบ ECS ของวอลโว่ (ระบบกันสะเทือนควบคุมด้วยไฟฟ้า) ให้ความนุ่มนวลสูงและปกป้องตู้สินค้าของท่าน โดยระบบจะทำการปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ รถบรรทุกยังคงความสูงเท่าเดิมและกระจายน้ำหนักเพื่อไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

การควบคุมความสูงด้วยตัวเองจะทำให้ง่ายต่อการปรับความสูงของการบรรทุกให้พอดีกับที่วางตู้สินค้า สามารถที่จะตั้งโปรแกรมด้วยจำนวนที่บรรทุกของความสูงจากฐานที่วาง

แหนบรถยนต์
วอลโว่ FM สามารถที่จะเลือกใช้แหนบแบบธรรมดาหรือแบบพาราโบลิก(โค้ง)ได้ตามความเหมาะสม

  • แหนบแบบธรรมดาจะใช้กับรถบรรทุกที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อการทรงตัวที่ดี เมื่อความสูงของคานสามารถที่จะรับน้ำหนักได้
  • แหนบแบบพาราโบลิก(โค้ง)ส่วนมากจะใช้กับระบบกันสะเทือนหน้าแบบคาน สามารถที่จะทำงานร่วมกับระบบถุงลม พาราโบลิก หรือระบบกันสะเทือนหลัง