เบรก

  • EBS -ระบบควบคุมการเบรก
  • ESP -โปรแกรมควบคุมการทรงตัว
  • ออฟชั่นทางเลือก Z-cam เบรก
  • ออฟชั่นทางเลือก อุปกรณ์ช่วยเบรก เช่น ระบบเครื่องยนต์ช่วยเบรกของวอลโว่ (VEB/VEB+)

 

เกิดผลอย่างมากเมื่อเบรก
ระบบเบรกที่มี EBS (ระบบควบคุมการเบรก)แบบดิสก์เบรก กับESP (โปรแกรมควบคุมการทรงตัว) หรือ อยากหาทางเลือกอื่นโดยทดลองใช้ Z-cam เบรก

ทางเลือกเหล่านี้นั้นสามารถที่จะจัดหามาเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเบรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับเบรกโดยเฉพาะ เช่น VEB/VEB+ (ระบบเครื่องยนต์ช่วยเบรกของวอลโว่) และ อุปกรณ์ไฟฟ้าชลอความเร็ว

EBS คือระบบป้องกันล้อล็อค ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเบรก มีข้อดีหลายอย่างสำหรับดิสก์เบรกรถบรทุกที่มีระบบควบคุมด้วยตัวเอง ดรัมเบรกรุ่น Z-cam เป็นเบรกที่มีใช้โดยทั่วไปในรถบรรทุกที่มีระบบกันสะเทือนแบบแหนบ เบรก มีข้อดีหลายอย่างสำหรับดิสก์เบรกรถบรทุกที่มีระบบควบคุมด้วยตัวเอง

ดรัมเบรกรุ่น Z-cam เป็นเบรกที่มีใช้โดยทั่วไปในรถบรรทุกที่มีระบบกันสะเทือนแบบแหนบ

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าชลอความเร็วขนาดเล็ก - ทำงานร่วมกับระบบเกียร์ I-Shift และระบบเกียร์ธรรมดา ที่จะกดเบรกลงเองชั่วขณะที่เปลี่ยน เกียร์ ผลที่ได้จาการเบรกที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าชลอความเร็วนั้นต้องขึ้นอยู่กับแบบของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วย เช่น EPG/VEB/VEB+
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าชลอความเร็วแบบมาตรฐาน - ทำงานร่วมกับเพาเวอร์นิกและจะกดเบรกลงเองชั่วขณะที่เปลี่ยนเกียร์ ผลที่ได้จาการเบรกที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าชลอความเร็วนั้นต้องขึ้นอยู่กับแบบของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วย เช่นEPG/VEB/VEB+

 

ระบบเครื่องยนต์ช่วยเบรกของวอลโว่
รูปแบบของระบบเครื่องยนต์ช่วยเบรกของวอลโว่ (VEB/VEB+) จะส่งผลให้เกิดแรงเบรกอันมหาศาลอย่างมากกว่าแบบเก่าที่ผ่านมา และยังมีระบบ EPG เบรกไอเสียสำหรับทั้งเครื่องยนต์ D9B, D13A และ D13B