เสาอากาศ

เสาอากาศได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับวิทยุของวอลโว่เพื่อให้สามารถรับสัญญานได้ในทุกสภาพการณ์ เสาอากาศ CB แบบปรับแต่งได้ที่สามารถรับ/ส่งสัญญานได้ดีที่สุด ยังมีชุดเสาอากาศสำหรับระบบ NMT 450, NMT 900 และระบบ GSM ทั้งหมดได้รับการพัฒนาเฉพาะสำหรับรถบรรทุกของวอลโว่