ระบบลำโพง

ระบบลำโพงก็เช่นกันได้รับการพัฒนาเฉพาะเพื่อให้สามารถทำงานกับรถบรรทุกที่หลากหลายได้ ลำโพงทุกตัวได้รับการออกแบบให้ทนต่อการสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอุณหภูมิและความชื้น ลำโพงเสียงเบสจะติดตั้งไว้ในประตู, ลำโพงเสียงกลางและสูงจะติดตั้งไว้ที่แผงอุปกรณ์และลำโพงบันทึกเสียงสมบูรณ์จะติดตั้งไว้ที่ผนังด้านหลัง