บรรได

ติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของหัวเก๋ง ทำให้ผู้ขับขึ้นไปยังตัวถังได้อย่างง่ายดาย เคลื่อนย้ายได้