หลังคาโค้งช่วยให้ลู่ลม

ให้ความยึดหยุ่นในการติดอุปกรณ์เสริมหลังคา เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์มากที่สุดตั้งต่อขั้นตอนการออกแบบ, รายละเอียดด้านความปลอดภัยและฟังก์ชันการทำงานได้รับการออกแบบให้เหมาะกับรถบรรทุกแต่ละรุ่นเฉพาะ