กระจังกันแดด

รายละเอียดในด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการลดการส่องของแสงแดดเข้ามาในหัวเก๋ง จึงส่งผลให้อุณหภูมิภายในหัวเก๋งลดลง ผ่านการทดสอบในอุโมงลมว่ามีการลู่ลมเป็นเยี่ยม ครึ่งล่างสีควันบุหรี่ และครึ่งบนเข้ากับสีของรถบรรทุกได้อย่างลงตัว