ห้องนอน ห้องครัว และสำนักงาน - อยู่ในที่เดียวกัน

โดยการใช้อุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องและการวางแผนเพียงเล็กน้อย พื้นที่การใช้งานหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในหัวเก๋งรถบรรทุกอย่างน่าประหลาดใจ