เครื่องชงกาแฟ

พร้อมเครื่องจับเวลาที่สามารถตัดไฟอัตโนมัติหลังจากทำงานมาแล้ว 60 นาที ผ่านการทดสอบการกระแทกและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งบนฝาครอบเครื่องยนต์ (FM) หรือบนแผงหน้าปัด (FH)