ตู้เย็นที่ชั้นเก็บของด้านหลัง

ตูเย็นที่ทำงานด้วยเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมขนาดบรรจุ
23 ลิตร