ที่เก็บ - ถ้วยแก้ว

ที่เก็บถ้วยแก้วหรือกระป๋องได้อย่างสดวก สำหรับคนขับและ/หรือผู้โดยสาร