ทำให้การหยุดพักรถสั้นลง

อุปกรณ์เสริมคัสซีต่างๆ ของเราจะทำให้งานการบำรุงรักษาสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและสดวกมากยิ่งขึ้น