ฝาช่องแบบล็อคได้

ป้องกันการขโมยและวินาศกรรมด้วยฝาแบบล็อคได้สำหรับถังเชื้อเพลิงและช่องเติมน้ำมันเครื่อง