เครื่องทำความร้อนขณะจอดรถ

เครื่องทำความร้อนเครื่องยนต์และภายในหัวเก๋งที่ปรับได้โดยไม่มีขั้นตอนมากที่สดวกและมีขนาดเล็กด้วยพลังความร้อนไม่น้อยกว่า 9.1 กิโลวัตต์ กระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอผ่านท่อความร้อนมาตรฐานของรถบรรทุกวอลโว่ ทำงานเงียบสนิทและให้บรรยากาศที่อบอุนในการนอนพักผ่อน ควบคุมความร้อนโดยจานจ่ายและเธอร์โมสตัท