เครื่องวัดน้ำหนักบรรทุกอิเล็กทรอนิค

ซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่ให้ท่านสามารถอ่านน้ำหนักบรรทุกของเพลาหน้าและเพลาท้ายในรถบรรทุกที่ติดตั้งระบบ EBS และระบบกันสะเทือนอากาศ ช่วยให้สามารถเฝ้าดูการกระจายตัวน้ำหนักบรรทุกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการบรรทุกน้ำหนักเกินและการบรรทุกที่ไม่ถูกต้อง แสดงผลให้ดูอย่างสดวกบนหน้าจอแสดงผล ข้อมูลจากเครื่องวัดน้ำหนักการบรรทุกจะถูกส่งไปยังสำนักงานโดยใช้ระบบไดนาฟลีท