ระบบสายไป

ชุดพร้อมการเดินสายไฟสำหรับอุปกรณ์พิเศษประเภทต่างๆ ที่มีระบบป้องกันความชื้นและฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อความปลอดภัย