ช่องลมโค้ง

สำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์เสริมระบบส่องสว่างทุกชนิด