ไฟสป็อตรูปไข่

ไฟรูปแบบใหม่ที่ออกแบบอย่างสวยงาม มุ่งใช้ติดตั้งในช่องลมโค้ง