ไฟตัดหมอกและไฟสป็อตรูปสี่เหลี่ยม

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการนำแสงสูงสุดสำหรับการส่องสว่างที่ดีที่สุด สามารถติดตั้งเป็นรูปโค้งด้านหน้าช่องระบายลมและในหลังคาโค้ง