ไฟสัญญาณแบบหมุน

ให้การเตือนรอบทิศทางได้เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้กระจกสีส้มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและมีแสงไฟสว่าง ทนทานและลดคลื่นวิทยุ