ไฟสป็อตกลมพร้อมไฟจอดรถ

แผ่นสะท้อนแสงและแผ่นนำแสงในเลนส์แก้วจะให้ความมั่นใจว่าการส่องสว่างของไฟหน้าเฮโลเจนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถติดตั้งเป็นรูปโค้งด้านหน้าช่องลมหรือในหลังคาโค้ง