ชุดปฐมพยาบาล

ประกอบด้วยเครื่องมือปฐมพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือรุนแรง มีวิธีใช้หลายภาษา