ชุดคลุมเพื่อความปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถมองเห็นท่านบนรถได้ - ทั้งในที่ที่มีแสงสว่างและที่มืด