การเผาผลาญเชื้อเพลิง

การเผาผลาญเชื้อเพลิง

ข้อแนะนำท่านในการใช้เชื้อเพลิงให้คุ้มค่า
เมื่อท่านต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในบริษัท ท่านต้องลดความสิ้นเปลืองการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วย สำหรับวอลโว่แล้วนั้น เราเชื่อมั่นในข้อดีของเทโนโลยีที่สะอาด ซึ่งเป็นพันธกิจที่เราต้องทำให้ได้ ซึ่งจะยกตัวอย่างหนึ่งคือ : ในช่วงปี ค.ศ. 1980 และ 2001 เครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพที่ใช้เชื้อเพลิงปกติของวอลโว่ รุ่น F หรือ FH12 ของรถบรรทุกขนาด 40 ตันได้ถูกปรับปรุงขึ้น 30%

อย่างไรก็ตาม การออกแบบรถยนต์และเครื่องยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่ง จำป็นต้องขึ้นอยู่กับตัวแปรดังต่อไปนี้ด้วย เช่น ปัจจัยในการบรรทุก คนขับ อุปกรณ์ติดตั้งและสภาพอากาศ

เจ้าของและคนขับ
ระบบรองรับแรงกระแทกและการต้านทานแรงหมุนของล้อจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีควบคู่ไปกับระบบการขับเคลื่อน ซึ่งจะมีผลต่ออัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ปัจจัยในการบรรทุกนั้นมีผลในน้ำหนักแต่ละตันที่เพิ่มขึ้นต่อกิโลเมตร สำหรับบริษัทขนส่งต้องวางแผนเส้นทางการเดินรถและน้ำหนักที่บรรทุก ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการลดการใช้เชื้อเพลิง
 
รายละเอียดลอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์และสภาพถนนเป็นตัวกำหนดแบบรถที่เหมาต่อธุรกิจนั้น ๆ อีกปัจจัยหนึ่งคือเครื่องยนต์ที่ทนทานและตู้คอนเทนเนอร์ที่มีน้ำหนักมากก็จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก แต่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกับการเพิ่มน้ำหนักของคอนเทนเนอร์เมื่อคำนวณ ตันต่อกิโลเมตร ความแตกต่างของการออกแบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งก็มีผลต่อค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทาน ซึ่งมีผลกับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การตัดสินใจที่ถูกตั้งแต่แรกสามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากกว่า 10%

ข้อเท็จจริงอีกข้อเกี่ยวกับอัตตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

  • คือ การขับรถในอัตราที่สม่ำเสมอในการขึ้นและลงทางลาดชันหรือการขับขี่ในเมืองที่ต้องหยุดรถบ่อย ๆ อาจเป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%
  • การขับขี่ในสภาพลมแรงที่มีค่าการต้านลมที่ 10 เมตรต่อวินาที อาจเป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองเชื้อพลิงที่เพิ่มขึ้น 18%
  • ถ้าในสภาพถนนที่เปียกฝนหรือมีหิมะ ค่าความต้านทานการหมุนของล้อเพิ่มขึ้น จะเป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้น 10-20% ได้
  • การลดความเร็วจาก 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยลดการสิ้นเปลืองลง 6%
  • การหยุดทุก ๆ 10 กิโลเมตร จะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประมาณ 35% หยุด 10 ครั้งและเร่งความเร็วในทุก ๆ 10 กิโลเมตร จะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงราว ๆ 130%
  • อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสามารถเพิ่มขึ้นทุก 10% ถ้ารถคันนั้นไม่ได้เข้ารับการตรวจเช็คตรงเวลาหรือ ถ้าชิ้นส่วนบางอย่างไม่ได้ใช้สำหรับรถบรรทุก