การนำกลับมาใช้ใหม่

รถบรรทุกใช้ได้ตราบนานเท่านาน

ประมาณ 95% ของรถบรรทุกวอลโว่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของรถบรรทุกขอเราทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (คิดเป็น 33% ของน้ำหนักรวม) ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมดที่มีน้ำหนักมากกว่า 50 กรัมจะถูกติดฉลากบ่งบอกเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ ในคู่มือจะระบุแยกออกเป็นส่วน ๆ และที่สำคัญที่สุดคือเราได้ทำข้อตกลงกับหุ้นส่วนในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นของรถบรรทุกวอลโว่ที่ถูกนำไปทิ้ง