ความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยอีกขั้น

ความปลอดภัยที่มากกว่าการกระจายแรงจากการชน สำหรับวอลโว่ เราทำทุกสิ่งเพื่อเตรียมพร้อมกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และนั่นก็คือสาเหตุของการทำงานเพื่อความปลอดภัย ทั้งการเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บ สิ่งเหล่านี้คือท่านค่าหลักของทุกสิ่งที่เราทำ