การประกันคุณภาพรถยนต์

Volvo vehicle warranty

สิบสองเดือนบวกอีกสิบสองเดือนสำหรับอุปกรณ์ชุดเพลาขับ.

การรับประกันตามมาตรฐานของวอลโว่จะทำให้ท่านมั่นใจได้อย่างแท้จริงเป็นเวลา 12 เดือนบวกอีก 12 เดือน และมี   สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมต่างๆ เพื่อคุ้มครองการลงทุนของท่านไม่ว่าจะเป็น  - ในประเทศของท่านหรือในต่างประเทศ

อุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีการประกันความบกพร่องหรือคุณภาพตั้งแต่เวลาที่ส่งมอบและตลอดระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ