Sawasdee Volvo Magazine, Issue 2/2011

Cover 2/2011

สวัสดีค่ะ...

แล้วเราก็มาถึงเดือนกันยายนในไตรมาสที่สาม

ซึ่งอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้ว

ในขณะที่ตายังคงรู้เต็มเปี่ยมไปด้วย

พลังในการทำงาน แต่ยังรู้สึกว่าตา

ไม่ค่อยจะทันกับธุรกิจที่กำลังขยาย

ตัวอย่างรวดเร็วในตอนนี้ มีกิจกรรม

ต่างๆเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ต้นไตรมาส

ซึ่งทางบริษัทอยากจะนำเสนอภาพ

กิจกรรมดีๆเหล่านี้ในคอลัมน์ Inshort ค่ะ

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความ

สำเร็จจากลูกค้าวอลโว่ของเรา

บริษัทเดือนสวรรค์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัท

ชั้นแนวหน้าในด้านการขนส่งสินค้า

ข้ามเขตชายแดนไทย-ลาว รวมถึง

บทสัมภาษณ์ของคุณสมชาย ภู่กลาง

จากบริษัทตรังวิรุณกิจ ขนส่ง ซึ่งเป็น

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฟิววอช์ท หรือ

ขับรถบรรทุกหัวลากวอลโว่ประหยัด

น้ำมัน ปี 2011 นี้ โดยคุณสมชาย

จะมาเปิดใจถึงเคล็ดลับความสำเร็จ

ทั้งจากการชนะการแข่งขันและการทำ

ธุรกิจ

 

เราภูมิใจที่จะนำเสนอรถบรรทุก

วอลโว่ FE ไฮบริด ซึ่งปล่อยไอเสีย

ที่สะอาด และเงียบขึ้นของเครื่องยนต์

รวมถึง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำรุง

รักษาแบตเตอรี่ ซึ่งเราหวังว่าเกร็ด

เล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ไม่มากก็

น้อย และยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

มากมายค่ะ

ขอให้สนุกกับการอ่าน สวัสดี วอลโว่

ฉบับนี้นะคะ

 

ขอให้สนุกกับการอ่าน สวัสดี วอลโว่

ฉบับนี้นะคะ

 

วิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว