Sawasdee Volvo Magazine, Issue 1/2011

cover

สวัสดีค่ะ...

“ก้าวไปข้างหน้า”

 

คือความหมายในภาษาละตินของวอลโว่

ได้ถูกถ่ายทอดไปอยู่ในค่านิยมของเรา ซึ่งส่งผล

ให้เราคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

และความปลอดภัยสูงสุด โดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึง

ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับพร้อมทั้งการคิดค้น

เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

 

ในฉบับนี้พบกับขั้นตอนการวิจัย

และพัฒนาหัวเก๋งวอลโว่ ทรัคส์

ให้ตอบสนองความต้องการผู้ขับขี่

สูงสุด ข้อดีของโปรแกรมการแลกเปลี่ยน

อะไหล่ของวอลโว่ (Volvo Parts

Exchange) และข้อมูลข่าวสารการแข่งขัน

Fuelwatch หรือการแข่งขันขับรถบ

รรทุกหัวลากประหยัดน้ำมันครั้งที่ 2

ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยคะ

 

ขอให้ทุกท่านสนุกกับการอ่าน

พร้อมทั้งสาระดีๆในฉบับนี้นะคะ

วิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว