کارمان چطور بود؟

چنانچه مایلید بازخوردی در زمینه خدمات با ما به اشتراک بگذارید، لطفاً با تیم اختصاصی مربوط به بازخورد خدمات تماس بگیرید.

شماره تماس: ‎ +۸۰۰ ۳۰۰ ۳۰ ۱۰۱(تماس رایگان) یا ‎+۳۲ ۹ ۲۵۵ ۶۸۲۱
نشانی پست الکترونیکی: servicefeedback@volvo.com
فکس: ‎+۳۲ ۹ ۲۵۵ ۶۸۱۹

ایام و ساعات کاری: دوشنبه تا چهارشنبه، ۹:۰۰ صبح تا ۴:۳۰ بعد از ظهر