کامیون‌ها و خدمات

هدف ما ایجاد کامیون‌ها و خدماتی است که کمترین تأثیر را روی محیط زیست دارند. و در زمینه ارتقای بهره‌وری سوخت تا کاوش سوخت‌های جایگزین واقعاً در حال پیشروی هستیم.

بهره‌وری انرژی
از ۱۹۷۰ میزان مصرف سوخت ۴۰% کاهش یافته است. اما می‌دانیم که می‌توانیم بهتر از این را انجام دهیم. به همین دلیل تعهد داده‌ایم تا بهره‌وری را ارتقا بدهیم.

مدیریت سوخت
کامیون‌های ما دارای قابلیت بهره‌وری در سوخت هستند. و سیستم‌های هوشمند مدیریت سوخت ما و آموزش رانندگان به شما کمک می‌کنند تا نهایت بهره را از آنها ببرید.

سوخت‌های جایگزین
ما اولین تولیدکننده کامیونی بودیم که سوخت Bio-DME را به‌طور جامع آزمودیم و موتور دیزلی عرضه کردیم که با گاز متان کار می‌کند.

مواد و بازیافت
حدود یک‌سوم مواد کامیون‌های جدید Volvo از مواد بازیافتی هستند. و تا ۹۰% آنها پس از پایان عمر کامیون قابل بازیافت هستند.

درباره کامیون‌ها و خدمات پایدار ما بیشتر بخوانید

عملیات پایدار ما

عملیات ما

ما در مسیر کاملاً پایدار کردن فرایند تولید‌مان هستیم. تأسیسات ما در گنت، بلژیک و توه، سوئد اولین کارخانه‌های خودروسازی بدون تولید کربن در جهان هستند. تأسیسات رنگ‌کاری‌مان در اومئو، سوئد کمترین میزان انتشار حلال را در صنعت دارد. و تعداد نمایندگی‌های ما که به سمت عدم تولید CO2 پیش می‌روند رو به افزایش است. به همین‌جا ختم نمی‌شود. این کار به سرعت و در سطح جهان در حال گسترش است تا بسیاری از شیوه‌های تولید، کارخانه‌ها، حمل‌و‌نقل و نمایندگی‌ها را تا حد ممکن در بر بگیرد.

درباره عملیات پایدار ما بیشتر بخوانید
نمایندگی محلی‌تان را بیابید.

تأثیرات‌تان را کاهش دهید

محافظت زیست‌محیطی دغدغه بزرگی برای کامیون یا ناوگان‌تان است. و نماینده محلی کامیون‌های Volvo اینجا است تا به شما کمک کند.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.