پرسنل مطبوعات مسئول همه ارتباطات خارجی شرکت در رابطه با کامیون‌های Volvo هستند. خبرنگاران می‌توانند از طریق اطلاعات تماس مذکور در بالا با ما تماس بگیرند. اگر از اهالی مطبوعات یا رسانه نیستید، لطفاً از فرم تماس زیر استفاده کنید.