بیاموزید که چطور شیوه رانندگی موجب ارتقای بهره‌وری می‌شود

دوره رانندگی کارآمد ما به شما نشان خواهد داد، چگونه می‌توان بیشترین کارایی را از کامیون انتظار داشت. آخرین نظریه‌ها را با تحلیل‌ها و آموزش‌های کاربردی تلفیق می‌کنیم و همه این موارد را برای عملیات حمل‌ونقل شما به کار می‌گیریم. مصرف سوخت را تا سقف 10% کاهش داده و بدین‌ترتیب یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های خود را در این سال به انجام می‌دهید.

مطالب دوره آموزشی

 • چگونگی تأثیر رفتار رانندگی شما بر میزان مصرف سوخت
 • نظریه رانندگی ایمن و با مصرف سوخت کمتر
 • مقدمه‌ای بر ویژگی‌های خودرو و شیوه‌های رانندگی
 • ارزیابی شیوه رانندگی شما، همراه با آموزش 
 • چگونگی تأثیر شیوه رانندگی شما بر محیط زیست

مزایای دوره آموزشی

 • هزینه‌های کمتر سوخت، AdBlue و سرویس و نگهداری
 • کاهش استرس و خستگی مفرط
 • استفاده بهتر از خودروی خود
 • ایمنی بیشتر
 • کمتر شدن خطر وارد کردن خسارت و آسیب به خودرو
 • کاهش تأثیر زیست‌محیطی

جزئیات دوره آموزشی

 • ساعات CPC
 • شیوه آموزش
 • هزینه دوره آموزشی
 • مرجع دوره آموزشی
VT

راننده کارآمدتری شوید

به منظور کسب اطلاعات در خصوص ساعات و اماکن دوره آموزشی بعدی ما و انجام رزرو با نمایندگی محلی کامیون‌های Volvo تماس بگیرید.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.