دانش صنعت برای موفقیت ضروری است

دوره آموزشی ‏‫مقررات و کسب‌وکار حمل‌ونقل ما دانشی خاص را که به آن نیاز دارید در اختیارتان می‌گذارد. این دوره دیدگاه تازه‌ای را در مورد نقش شما به عنوان راننده‌ای حرفه‌ای و راه‌هایی را برای ایجاد مقررات مانند زمان رانندگی و دوره‌های استراحت به نفع شما ارائه می‌دهد. پس آماده باشید که ارزش بیشتری برای شرکت‌تان به ارمغان بیاورید.

مطالب دوره آموزشی

 • درک نقش خود به عنوان راننده‌ای حرفه‌ای  
 • نگاهی به روند صنعت
 • راه‌هایی برای سازمان‌دهی کار خود
 • اقتصاد حمل‌و‌نقل
 • زمان کاری و تاخوگراف

مزایای دوره آموزشی

 • کمک به ایجاد تصویری مثبت از شرکت و رانندگان خود 
 • افزایش دانش صنعت حمل‌و‌نقل و شرایط آن 
 • درک بهتر از اینکه چگونه رانندگان می‌توانند به ارتقای نتایج شرکت کمک کنند
 • تسهیل تطابق کارآیی با قوانین و مقررات 
 • ایجاد وضعیت رانندگی بهتر با استرس کمتر.

جزئیات دوره آموزشی

 • ساعات CPC
 • شیوه آموزش
 • هزینه دوره آموزشی
 • مرجع دوره آموزشی
نمایندگی محلی‌تان را بیابید.

راننده با معلومات‌تری شوید

به منظور کسب اطلاعات در خصوص ساعات و اماکن دوره آموزشی بعدی ما و انجام رزرو با نمایندگی محلی کامیون‌های Volvo تماس بگیرید.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.