خدمات اختصاصی و فردی با شمه‌ای شخصی

اختصاصی شده برای کامیون شما

شرایط کاری دشوار به معنای فرسایش و ساییدگی بیشتر است. مسافت طی شده کم به معنای سرویس و نگهداری کمتر است. بنابراین آنچه که برای یک کامیون مناسب است لزوماً برای کامیون شما مناسب نیست. با بررسی نیازها، استفاده و کسب‌و‌کار شما زمان‌بندی خدمات فردی را طراحی می‌کنیم که تضمین می‌کند کامیون شما دقیقا همان خدماتی را که نیاز دارد دریافت می‌کند - نه بیشتر و نه کمتر.

قرارداد طلایی

از بین رفتن دغدغه فکری

با برنامه‌ریزی خدمات از زمان‌بندی و تعمیرات پیش رو مطلع هستید. قرارداد خدماتی بهتر عمل می‌کند. قراردادهای خدمات آبی، نقره‌ای و طلایی ما هر چیزی را از سرویس و نگهداری پیشگیرانه تا تعمیرات کامل کامیون پوشش می‌دهد و به این شکل به شما امکان کنترل کامل بر هزینه‌ها را می‌دهد. و قرارداد طلایی Volvo برای Volvo FM یا Volvo FH شما چیزی کمتر از ۱۰۰% زمان آماده به کار عرضه نمی‌کند.

برنامه‌ریزی خدمات - چگونه این کار را انجام می‌دهیم

مرحله ۱: وارد می‌کنیم
جلسه رایگان برنامه‌ریزی خدمات شما با وارد کردن مشخصات دقیق کامیون، استفاده و مسافت طی شده سالانه و همچنین جزئیات مربوط به عملیات شما به سیستم ما آغاز می‌شود. 

مرحله ۲: شناسایی می‌کنیم
پس از آزمودن اینکه چگونه فواصل زمانی خدمات مختلف ممکن است روی زمان آماده به کار کامیون شما تاثیر بگذارد، سطح مطلوب سرویس و نگهداری را تعیین می‌کنیم.

مرحله ۳: برنامه‌ریزی می‌کنیم
از داده‌های شما برای ایجاد برنامه خدمات فردی استفاده می‌کنیم. این برنامه، زمانی که کامیون شما به سرویس نیاز دارد و اینکه دقیقاً چه چیزی نیاز به توجه دارد را تعیین می‌کند و به این شکل شما همیشه می‌دانید که انتظار چه چیزی را داشته باشد.

مرحله ۴: خدمات‌رسانی می‌کنیم
وقتی زمان سرویس برنامه‌ریزی شده‌ای نزدیک شده باشد، از پیشتر با شما تماس می‌گیریم تا به شما برای ساده‌سازی برنامه‌ریزی ناوگان‌تان کمک کنیم. 

مرحله ۵: به خوبی تنظیم می‌کنیم
هر وقت که کامیون شما در تعمیرگاه باشد، نیازهای آن را بررسی و برنامه شما را بهینه می‌کنیم، به این شکل شما همیشه از کامیون یا ناوگان خود بیشترین بهره را می‌برید.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.

بیایید با هم برنامه‌ریزی کنیم

نماینده محلی کامیون‌های Volvo ترتیب برنامه‌ریزی رایگان خدمات شما را خواهد داد و به هرگونه سؤال شما در زمینه سرویس پاسخ می‌دهد.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.