هدایت‌پذیری بی‌مانند

ساخت دوباره ساختارها. هدایت‌پذیری دوباره طراحی شده. و ویژگی‌های شاسی که زمینه جدیدی را در صنعت کامیون‌سازی به وجود آورده است. زمانی که Volvo FH جدید را طراحی می‌کردیم، فقط هدایت‌پذیری آن را ارتقا ندادیم. آن را دگرگون کردیم.

این که قادر باشید با کنترلی فوق‌العاده و فشار کمتر رانندگی کنید، کارآمدتر خواهید شد. و شما را ایمن‌تر می‌کند. پس راحت به صندلی‌تان تکیه بدهید و از رانندگی با کامیونی که دست کمی از ورزشکاری چابک ندارد، لذت ببرید.

زمانی هدایت‌پذیری کامیون به‌طور واقعی آزموده می‌شود که کامیونی دیگر در پیچی از روبه‌رو با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت به سمت‌تان بیاید. با Volvo FH این موضوع، مشکل به حساب نمی‌آید.

استفان اکسلسن

مدیر – بخش هدایت‌پذیری و رانندگی، کامیون‌های Volvo

سیستم تعلیق جلوی جداگانه و سیستم فرمان پویای Volvo با هم ترکیب شدند تا موجب پایداری، کنترل و قابلیت مانوردهی بی‌نظیری شوند

ویژگی اول دنیا

دو فناوری. دو نقطه عطف در صنعت کامیون‌سازی. سیستم تعلیق جلوی جداگانه و سیستم فرمان پویای Volvo موجب پایداری و کنترل در هر سرعتی می‌شوند و مانوردهی را به قدری آسان می‌کنند که می‌توانید با یک انگشت مانور دهید. همه این‌ها با هم هدایت‌پذیری کامیون سنگین را به سطح کاملاً جدیدی پیش می‌برند.

با سیستم تعليق جلوی جداگانه آشنا شوید
سیستم تعلیق ارتقا یافته شاسی و کمک‌فنرها رانندگی دل‌چسبی را عرضه می‌کنند

همه‌چیز بهینه شده است

وقتی بحث هدایت‌پذیری مطرح است، تغییرات کوچک منجر به دستاوردهایی بزرگ می‌شوند. سیستم تعلیق فنری را در Volvo FH قدرتمندتر و موقعیت آن را بهتر کردیم. و با زاویه‌بندی دوباره کمک‌فنرها باعث شدیم تا ضربات به شاسی وارد نشوند. با در نظر گرفتن همه این‌ها، بهینه‌سازی‌های‌مان موجب ارتقای ۱۰۰ درصدی دستگاه کنترل انحراف خودرو شد. و شما بدون انحراف، به‌طور پایدار و ایمن‌تر در جاده راننگی خواهید کرد.

پیشرفت‌های دیگرمان در خصوص شاسی را بکاوید
نمایندگی محلی‌تان را بیابید.

فقط به حرف‌های ما اکتفا نکنید

به نمایندگی محلی کامیون‌های Volvo بروید و خودتان هدایت‌پذیری در سطح جهانی را تجربه کنید.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.