ویژگی

عالی در بزرگراه‌ها. مناسب در شهر. Volvo FM طوری طراحی شده است تا منعطف باشد. همچنین دارای ویژگی‌های نوآورانه‌ای است که موجب ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی در سوخت، ایمن ماندن شما و ارتقای چشم‌گیر تجربه رانندگی می‌شود.