فضای بیشتر Volvo FM برای سوخت

فضای بیشتر برای سوخت...

هرچه سوخت بیشتری حمل کنید، زمان کمتری را برای سوخت‌گیری دوباره صرف می‌کنید. فضای اضافه‌ای را در Volvo FM ایجاد کرده‌ایم که هم اکنون می‌توانید حداکثر میزان مجاز سوخت را حمل کنید. فقط اندازه مخزن‌ها و جایی را که می‌خواهید قرار بگیرند، انتخاب کنید.

اتاق بار پیچیده Volvo FM

... یا اتاق بار پیچیده

برخی کاربری‌ها به ساختار شاسی بسیار خاصی نیاز دارند. در Volvo FM می‌توان موقعیت برخی تجهیزات شاسی را تغییر داد تا فضایی برای اتاق بار ایجاد کرد. و برای کاربری‌های دشوار، آنها را در کارخانه به‌صورت اختصاصی می‌سازیم و سطحی از انعطاف‌پذیری را که به سختی قابل مقایسه است، عرضه می‌کنیم.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.

انعطاف‌پذیر شوید

اتاق باری در نظر دارید؟ به نمایندگی محلی کامیون‌های Volvo مراجعه کنید تا مشخصات Volvo FM بی‌نظیرتان را معین کنید.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.