การรับส่งข้อความที่ง่ายดาย

ไม่พลาดการติดต่อ

การรับส่งข้อความช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถติดต่อกับรถบรรทุกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าใครจะนั่งอยู่หลังพวงมาลัย สำนักงานและผู้ขับขี่สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านข้อความ ข้อความจะเขียนได้ง่ายและจะปรากฏบนหน้าจอของรถบรรทุก แป้นพิมพ์ไร้สายจะช่วยให้ผู้ขับขี่ติดต่อกับคุณในขณะรถจอดอยู่ และพวกเขาสามารถเห็นข้อความได้ในขณะที่กำลังขับรถ

การผสานรวม Dynafleet Messaging

ผสานการทำงานกับระบบอื่นๆ

บริการการรับส่งข้อความสามารถผสานการทำงานกับระบบการสั่งซื้อหรือออกใบแจ้งหนี้ของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้บนหน้าจอเดียวกัน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ดีขึ้น และให้ความสะดวกกับผู้ขับขี่จากการที่คำสั่งการทำงานของพวกเขาจะแสดงอย่างชัดเจนบนหน้าจอของรถบรรทุก

หน้าจอที่คล่องตัว

ศักยภาพของหน้าจอของคุณ

หน้าจอของรถบรรทุกของคุณสามารถให้ประโยชน์ได้มากกว่าการรับส่งข้อความ การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับเวลาขับรถและเวลาพักผ่อน การแนะนำผู้ขับขี่และการนำทาง สามารถลดความเครียดและเพิ่มผลงานของผู้ขับขี่ได้

คุณประโยชน์ที่สำคัญ

  • การสื่อสารกับผู้ขับขี่ผ่านข้อความใน Dynafleet, SMS หรืออีเมล
  • การรับส่งข้อความที่รวดเร็ว สนับสนุนผู้ขับขี่และการช่วยให้พวกเขามีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
  • การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มรถบรรทุกทั้งกลุ่มที่คุ้มค่าใช้จ่าย
  • รับข้อความปลายทางสำหรับการใช้งานระบบนำทาง มีการแสดงเวลาที่คาดว่าจะเดินทางมาถึงสำหรับผู้จัดการกลุ่มรถบรรทุกใน Dynafleet
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

รับข้อความ

ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกของ Volvo ในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือคุณในการตั้งค่าบริการ Dynafleet Messaging ได้ และอธิบายตัวเลือกหน้าจอที่มีคุณลักษณะต่างๆ มากมายที่สามารถใช้งานได้ในรถบรรทุกของคุณ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ