ประโยชน์

  • สภาพพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น
  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแผนการบริการ
  • ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำลง

สัญญาบริการของเรา – รายละเอียด

  1000x1000-service-blue-contract-gold.jpg 1000x1000-service-blue-contract-gold.jpg 1000x1000-service-blue-contract-silver.jpg 1000x1000-service-blue-contract-blue.jpg
คุณสมบัติสำคัญของสัญญา โกลด์ – FH/FH16/FM โกลด์ – FE/FL ซิลเวอร์ บลู
  เรียนรู้เพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม  
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
แผนบริการ
การซ่อมแซมระบบขับเคลื่อน  
การซ่อมแซมรถบรรทุกทั้งหมด
   
การเชื่อมต่อกับศูนย์บริการ
จากระยะไกล
   
การวิเคราะห์
จากระยะไกลและการบำรุงรักษา
     
รถบรรทุกทดแทนหรือ
การชดเชยทางการเงิน
     
การรับประกัน
สภาพพร้อมใช้งาน 100%
     
Volvo Action
Service On-Call
     
VT

ค้นหาสัญญาที่สมบูรณ์แบบ

โทรติดต่อหรือเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายของคุณ พวกเขาจะอธิบายถึงตัวเลือกต่างๆ โดยละเอียด และค้นหาสัญญาที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ