ประโยชน์

  • สภาพพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น
  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแผนการบริการ
  • ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำลง

สัญญาบริการของเรา – รายละเอียด

  1000x1000-service-gold-contract-gold.jpg 1000x1000-service-gold-contract-blue.jpg
คุณสมบัติสำคัญของสัญญา Gold Service สัญญาบริการโกลด์ Blue Service  สัญญาบริการบลู
การบำรุงรักษา
เชิงป้องกัน
แผนบริการ
การซ่อมแซมระบบขับเคลื่อน  
การซ่อมแซมรถบรรทุกทั้งหมด  
Volvo Action
Service  
 
VT

ค้นหาสัญญาที่สมบูรณ์แบบ

โทรติดต่อหรือเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายของคุณ พวกเขาจะอธิบายถึงตัวเลือกต่างๆ โดยละเอียด และค้นหาสัญญาที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ