Trucks

ฟีเจอร์ของ Volvo FM

ค้นพบคุณลักษณะเด่นๆ ที่ทำให้ Volvo FM เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับความท้าทายของคุณ พบนวัตกรรมมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดเชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงเสริมประสบการณ์การขับขี่ของคุณ และคุณสมบัติอีกหลายๆ อย่างที่จะทำให้คุณต้องตะลึง ด้านล่างคือตัวอย่างคุณสมบัติเด่นๆ ของ Volvo FM

Latest Press Release

Latest Press Release

หากต้องการทราบคุณสมบัติเพิ่มเติม

ตัวแทนจำหน่ายของคุณพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งาน